Individuele Coaching

Coaching voor CEO’s, leiders, managers  

Aan leidinggevenden bieden we een individueel, diepgaand en direct toepasbaar ontwikkelingstraject. We hebben een integrale aanpak en sluiten goed aan bij de praktijk. Je gaat je eigen ineffectieve patronen leren herkennen en ontdekt hoe je ze kunt ontmantelen. Ook ervaar je het onderscheid tussen je authentieke, vrije zelf en de bewegingen die je maakt vanuit de automatische piloot. Daarnaast ontvang je specifieke tools voor effectief en inspirerend leiderschap.

Onze coaches zijn professionals die zelf ervaring hebben met leidinggeven. 

Individuele Coaching biedt je:

 • Optimalisering van jouw leiderschap vanuit je eigen kracht.
 • Leren omgaan met lastige situaties en met je eigen valkuilen.
 • Inzicht en handvatten voor verschillende manieren van leidinggeven en communiceren.
 • Meer impact. 
 • Reflectie, sparring en advies t.b.v. actuele casuïstiek.
 • Vaardigheden om medewerkers en teams krachtiger te maken.

Interesse? 

Neem contact op met Marinet Ritz, Allard de Ranitz of Vincent Hövels, of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

Vincent Hövels

vincent@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Lunchtalk Vertical Development

7 redenen voor Vertical Development

De lunchtalk Vertical Development biedt je:

 • Inzicht in de inhoud en aard van verticale ontwikkeling.
 • Inzicht in de noodzaak van verticale ontwikkeling.
 • Kennis over de relatie tussen verticale ontwikkeling en frameworks voor bewustzijnsontwikkeling, zoals Spiral Dynamics.
 • Een andere kijk op onze huidige manier van werken en onze samenleving.

Hoe verhoog je bewustzijn? Hoe stimuleer je ontwikkeling in alle waardesysteem van Spiral Dynamics? Op 23 juni geeft Allard de Ranitz zeven redenen om meer aandacht te besteden aan Vertical Development, onze verticale ontwikkeling.

We zijn inmiddels bekend met ontwikkeling in de breedte: skills ontwikkelen, gedrag aanpassen, doelen (bij)stellen, continu leren en nieuwe theorieën omzetten in concrete resultaten. Leren is leuk, inspirerend, vernieuwend, maar vindt ongemerkt vaak plaats op hetzelfde (horizontale) niveau. We voegen als het ware programma’s toe aan wat we al doen en weten.

Vraag: Welke van de volgende motieven spelen volgens jou de sterkste rol (len) in je leven: veiligheid, comfort, erbij horen, opvallen, erkend worden, winnen, vooruitkomen, bijdragen, waarde toevoegen, mensen naar een hoger niveau tillen? Een vraag als deze zegt iets over de intenties waarmee je jouw leven invult en dus je ontwikkeling vorm geeft. Ten dienste waarvan doe je wat je doet… en met welke middelen en perspectieven doe je dit?

Wat gebeurt er als ons bewustzijn de plaats van de actie wordt en we niet kennis en vaardigheden toevoegen, maar ons Operating System een geheel nieuwe vorm geven?… Als we niet slechts een glas vullen met vloeistof, iedere keer opnieuw, maar ook de vorm en omvang van het glas kunnen aanpassen. En hoe doe je dat?

“Inspirerende lunchtalk waarin je een persoonlijk en ruim perspectief krijgt op integrale ontwikkeling!”

- Vincent Hövels

Aanmelden 

Wil je de lunchtalk Vertical Development bijwonen? Stuur dan uiterlijk 21 juni een e-mail naar Allard. Als antwoord ontvang je de link naar de online locatie van de Lunchtalk.

Heb je een specifieke vraag over verticale ontwikkeling? Stel deze per e-mail aan Allard (allard@synnervate.nl), dan verwerkt hij het antwoord in de lunchtalk.

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Personal Learning Journey

De vorm van een Personal Learning Journey

De Personal Learning Journey begint met het beschrijven van jouw doelstelling, als professional, coach of trainer. Wat wens je te bereiken en welke veranderingen brengt dat doel met zich mee? Als antwoord daarop ontwikkelen wij voor jou een persoonlijk plan, op maat gesneden voor jouw ervaring, kennis en vaardigheden. Er is veel ruimte voor gesprek en interactie. We laten alles aan bod komen wat wenselijk of noodzakelijk is om jouw verandertraject goed gestalte te geven. Je leert ook wat er nodig is voor een geslaagde transformatie. We gebruiken het Spiral Dynamics model als basis en en werken daarnaast met andere innovatieve integrale modellen voor team- en organisatieontwikkeling, waaronder Holacracy en Systeemgericht Werken.

Jouw vragen zijn leidend voor de persoonlijke inhoud van het plan, onze kennis borgt het niveau. Gedurende 3 à 4 maanden werken we intensief samen, in (gemiddeld) 8 tot 12 sessies van 1,5 uur. Tussendoor krijg je passend huiswerk mee. Het precieze aantal sessies en de duur stemmen we samen af.

Certificering

De Spiral Dynamics Personal Learning Journey biedt je:

 • Een persoonlijk ontwikkeltraject dat precies aansluit bij jouw kennis, vaardigheden en ervaring.
 • Kennis van Spiral Dynamics, aansluitend op jouw niveau.
 • Directe toepassing van Spiral Dynamics binnen jouw eigen werk en context.
 • Gebruik van waarde-, verander- en cultuurprofielen.
 • Een gedegen leertraject met ondersteunende materialen waar je altijd weer op terug kunt vallen.
 • Certificering voor levels 1 en 2 van Spiral Dynamics integral.
 • Naast horizontale ontwikkeling is er alle ruimte voor verticale ontwikkeling; als persoon in bewustzijn en perspectieven op jou handelen in de wereld.

Certificering

Het doorlopen van een Personal Learning Journey levert je direct de certificeringen voor levels 1 en 2 van Spiral Dynamics op.

De trainer

Allard de Ranitz is SDi-4 Master Practitiones in Spiral Dynamics en een ervaren changemaker, getraind in zowel theorie als praktijk. Hij is mens-ontwikkelaar, verbinder en beeldhouwer. Zijn vermogen om in complexe situaties verbanden te leggen en veranderingen integraal te benaderen, ontvouwt nieuwe perspectieven.

 

Investering

De Spiral Dynamics Personal Learning Journey is maatwerk, net als de prijs. Denk aan

€ 2.000,- tot € 6.000,- excl. 21% BTW. Het doorlopen van de SDi PLJ vraagt gemiddeld 40 tot 80 studie-uren van deelnemers (sessies + huiswerkopdrachten).

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een Spiral Dynamics Personal Learning Journey? Stuur een bericht naar Allard of laat je gegevens achter op deze pagina.

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl


“The work with Allard de Ranitz was incredibly rich and energizing. I was always looking forward to the weekly exchange and the fact that I had homeworks. Precise tasks helped me to keep on track. One of the big benefits I draw from this work is that it brought me a lot of insights into myself, my life so far, my professional career path and life in general. In short it provided me clarity. Through this journey I started to ask different questions, explore and feel more, and in consequence approach situations in a more ‘relaxed’ way. Thanks a lot for creating such a great environment that made me have this experience and learning journey where I was truly myself. My expectations were more than met.””

- Astrid Drechsel-Grau, Zurich, Switzerland

Spiral Dynamics Culture Scan

Voor succesvolle verandering zijn de elementen gedrag en cultuur net zo bepalend als structuur en middelen (zoals IT). De cultuur van organisaties bijvoorbeeld heeft veel invloed op het werkplezier en de kwaliteit van de geleverde diensten of producten. Wordt er echt samengewerkt? Wat is het overheersende gevoel? Op welke waarden drijft het bestaan van de organisatie? Een analyse aan de hand van Spiral Dynamics geeft een gedetailleerde dwarsdoorsnede van de cultuur van een organisatie en biedt handvatten voor verdere ontwikkeling.

Gekleurde bril

We bekijken de wereld vanuit onze eigen set van waarden; waardesystemen in de termen van Spiral Dynamics. Ook organisaties hebben een eigen cultuur en een eigen definieerbaar profiel. De kleuren van Spiral Dynamics maken de verschillende waardesystemen binnen dat profiel herkenbaar en bespreekbaar. Ze maken inzichtelijk hoe drijfveren samenhangen met gedrag, en welke keuzes goed passen bij de organisatie.

Opbrengst

Een Spiral Dynamics Culture Scan brengt je:

 • Basiskennis van Spiral Dynamics.
 • Een scan van jouw organisatie aan de hand van de acht waardesystemen van Spiral Dynamics, op basis van de huidige en gewenste situatie.
 • Inzicht in wat belangrijk is voor de mensen met wie je werkt.
 • Handvatten voor verdere ontwikkeling van de organisatie.

Aanpak

De Culture Scan is een effectief instrument in elk verandertraject. We kijken zowel naar de huidige context als naar de gewenste situatie. We coderen eerst de cultuur van een organisatie (of organisatieonderdeel) met behulp van Spiral Dynamics (stap 1). Vervolgens kijken we naar wat gewenst is voor de toekomst; en hoe die gewenste werkwijze en omgang verschillen van de huidige (stap 2). Vervolgens laten we zien hoe de organisatie zich verder zou kunnen ontwikkelen aan de hand van die kennis (stap 3). Desgewenst helpen we bij de benodigde strategie-ontwikkeling en implementatie (stap 4).

Interesse?

Ben je nieuwsgierig naar de Culture Scan van jouw organisatie? Neem contact op met Allard de Ranitz of laat je gegevens achter op deze website.

Alvast beginnen

Leer meer over de acht waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Gap Analyse

Een zorgvuldig opgesteld, helder geformuleerd beleidsplan levert niet altijd de gewenste respons of gedragsverandering op. Denk aan een duurzaamheidsprogramma van een gemeente, waar niet of nauwelijks op gereageerd wordt, terwijl ‘duurzaamheid’ wel een belangrijk thema is voor de inwoners. We hebben gemerkt dat analyses met behulp van Spiral Dynamics in zo’n situatie erg behulpzaam zijn. We brengen de kloof in beeld tussen de waardesystemen die door het beleid worden aangesproken en de waardesystemen die bij de doelgroep daadwerkelijk dominant zijn.

Gekleurde bril

We bekijken de wereld vanuit onze eigen set van waarden; waardesystemen in de termen van Spiral Dynamics. Mensen met een geel profiel bijvoorbeeld willen graag analyseren, begrijpen en doorgronden. Mensen met een groen profiel geven prioriteit aan sociale banden. ‘Oranje’ wil vooruitgang, prestaties en resultaten laten zien en ‘blauw’ hecht aan zekerheid en duidelijkheid. Voor beleidsmakers is het behulpzaam deze drijfveren te kennen en het beleid erop aan te laten sluiten. Soms betekent dat een inhoudelijke wijziging, soms is enkel een andere formulering voldoende.

Opbrengst

Een Spiral Dynamics Gap Analyse brengt je:

 • Basiskennis van Spiral Dynamics.
 • Inzicht in wat belangrijk is voor de mensen op wie jouw beleid is gericht.
 • Inzicht in wie zich tot het beleid aangetrokken voelen.
 • Inzicht in waar het beleid aansluit bij de beoogde doelgroep en waar niet.
 • Advies en ondersteuning t.b.v. een betere aansluiting tussen beleid en doelgroep.

Aanpak

Bij het maken van een Gap Analyse coderen we eerst het beleid met behulp van Spiral Dynamics (stap 1). Ook coderen we de samenleving en/of de doelgroepen waarop dat beleid gericht is (stap 2). We raadplegen bestaande onderzoeken, kijken naar de leefomstandigheden en nemen interviews af bij key stakeholders. Bij een gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is dat bijvoorbeeld de voorzitter van de ondernemersvereniging, een schooldirecteur, de pastoor of de manager van een zorginstelling. Vervolgens laten we zien hoe de waardesystemen van het beleid en de beoogde doelgroepen van elkaar verschillen en wat er zou moeten gebeuren om ze beter op elkaar aan te laten sluiten (stap 3). Desgewenst helpen we bij de benodigde strategie-ontwikkeling en implementatie (stap 4).

Interesse?

Ben je nieuwsgierig naar een Gap Analyse van jouw beleid? Neem contact op met Ard Hordijk (ard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze website.

Alvast beginnen

Leer meer over de acht waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Transitiecoaching

Transitiecoaching helpt organisaties die betrokken zijn bij maatschappelijke transities een heldere, actieve rol te kiezen. We verhelderen de status van de betreffende transitie, net als de huidige positie van de organisatie(s). Vervolgens ondersteunen we bij het definiëren, vormgeven en realiseren van de gewenste rol, en bij het voeren van de regie op de veranderingen zelf. Soms als adviseur, vaak ook als een interimmanager. We gaan altijd uit van een integrale aanpak, wat o.a. inhoudt dat we tegelijkertijd aan de structuur en de cultuur van organisaties werken. Duurzame ontwikkeling vraagt namelijk op alle niveaus om aandacht (individu, team, organisatie). 

Actieve rol

Transitiecoaching is effectief voor organisaties die willen ontdekken welke rol bij hen past én voor organisaties die zich willen heroriënteren. De coaching kan de vorm aannemen van tijdelijke programma’s of verandertrajecten. Steeds vaker gaan we een structurele samenwerking aan, waarin we gezamenlijke een concrete bijdrage realiseren aan één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Opbrengst

Transitiecoaching biedt je:

 • Inzicht in het verloop van maatschappelijk transities en de kracht van organisaties.
 • Ondersteuning bij het kiezen van een actieve rol in de transitie waar jij bij betrokken bent.
 • Een helder implementatieplan.
 • Interim-ondersteuning en regievoering.

Transition Dynamics

Hoe transities precies verlopen is niet te voorspellen. Wel zijn er terugkerende elementen, die houvast bieden. Wij maken gebruik van Transition Dynamics; een soort routekaart voor transities. Het helpt om een gezamenlijk begrip te ontwikkelen van de status van de transitie en de huidige rol van de organisatie. Waar zit de dissonant in de organisatie (het gedeelde ongemak)? Welke intenties leven er er? Hoe zijn de onderlinge relaties? Waar zit de vitaliteit en potentie in de transitie? Wat is er nu nodig? Op basis van deze informatie is het gemakkelijker een keuze te maken over de gewenste rol.  

Interesse?

Werk jij mee aan een maatschappelijk transitie en ben je geïnteresseerd in ondersteuning? Neem contact op met Ard Hordijk via ard@synnervate.nl, of laat je gegevens achter op deze pagina.

Alvast beginnen?

Lees de whitepapers ‘In 8 stappen naar de economie’ en ‘Hoe vernieuwers en beleidsmakers elkaar kunnen helpen’ om alvast meer te weten te komen over het verloop van transities en de kracht van organisaties. 

 

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Interim Management

Tijdelijke ondersteuning, op langere of korte termijn, kan organisaties helpen groeien. We hebben veel ervaring in het doen van interimwerk, gecombineerd met het begeleiden van de benodigde veranderprocessen. Denk aan het vervullen van een bestuursfunctie en simultaan een nieuw, stabiel MT vormen. Of plaatsnemen in de organisatie als HR-manager en werken aan zowel de teamsamenstelling als de teamdynamiek, zodat medewerkers zich steeds meer richten op elkaars krachten en besprekingen constructiever worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Hövels

vincent@synnervate.nl

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Personal Purpose Quest

De Personal Purpose Quest (PPQ) is bedoeld voor professionals die vanuit hun kern willen leven en werken en nieuwsgierig zijn naar hun roeping. Vaak zijn het changemakers, mensen die bezield een rol willen vervullen in de transities naar een meer duurzame, sociale en humane wereld.

Purpose betekent doel, essentie of hogere roeping. Leven en werken vanuit jouw persoonlijke purpose geeft energie, zingeving, vervulling, verrijking en inspiratie. Het geeft antwoord op de vragen ‘waarom ben ik hier en wat heb ik te doen?’.

De Personal Purpose Quest biedt je:

Na afloop van de Personal Purpose Quest heb je en voel je:

 • Een manifestatie-plan om jouw persoonlijke purpose in de wereld te zetten.
 • Inzicht in de weerstanden en belemmerende overtuigingen die je in de weg staan, en handvatten om ermee om te gaan.
 • Een werkwijze om jouw persoonlijke purpose van tijd tot tijd bij te stellen.
 • Richting, focus, passie, energie. Je maakt (alledaagse en lange termijn) keuzes die ten dienste zijn van jou.
 • Een feilloos werkend innerlijk kompas.

Programma Purpose Quest

Het programma bestaat uit een aantal stappen waarin je jouw purpose en manifestatie-plan ontdekt, ervaart en formuleert. Verschillende werkvormen komen aan bod, zoals creatieve visualisaties, het omkeren van belemmerende gedachten en werken met innerlijke en universele wijsheid. We besteden aandacht aan het geaard neerzetten van alle aspecten van jouw purpose. Er is uiteraard ook veel ruimte voor vragen. Gedurende 3 à 4 maanden werken we intensief samen, in 10 tot 12 sessies van 1,5 uur. Tussendoor krijg je passend huiswerk mee.

“De Purpose Quest is een waardevolle reis die je in contact brengt met je vertrouwde bron en je purpose. Het heeft grote impact op je leven als je de lef hebt om naar jezelf en je vertrouwde bron te luisteren en dit gaat toepassen in je leven. Je zult nooit meer dezelfde zijn juist omdat je jezelf durft te zijn.”

– Rindert Bijleveld

De trainers

Jasper Rienstra en Allard de Ranitz zijn True Purpose Coaches, getraind aan het True Purpose Institute® van Tim Kelley.

Allard de Ranitz is mens-ontwikkelaar, verbinder en beeldhouwer. Zijn vermogen om in complexe situaties verbanden te leggen en veranderingen integraal te benaderen, ontvouwt nieuwe perspectieven.

De purpose-coaching van Jasper Rienstra kenmerkt zich als diep, precies, helder en vanuit het hart. Jasper werkt ook als gecertificeerd Holacracy® Coach. Holacracy is een purpose-gedreven methode voor zelforganisatie.

Investering

De Personal Purpose Quest wordt aangeboden voor € 2.495,- excl. 21% BTW.

Het volgen van Personal Purpose Quest vraagt in totaal 30 tot 40 studie-uren van deelnemers (sessies + huiswerkopdrachten).

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een Personal Purpose Quest? Stuur een bericht naar Jasper of laat je gegevens achter op deze pagina.

“Waarom ben ik hier? Wat wil ik bereiken in mijn leven? Vragen die ons allemaal wel eens bezighouden. De een laat het weer los, de ander wil er meer van weten. Maar aan wie stel je die vraag? Wie kan het antwoord hebben? Uiteindelijk ben je de dat (in ieder geval deels) zelf. De Personal Purpose Quest geeft je op een heel praktische en toepasbare wijze handvatten om om te gaan met zulke onpraktische en grote vragen. Een aanrader voor iedereen die zichzelf wil verrijken en een doelgericht leven wil leiden.”

– Michel Schuurman

Ook voor organisaties

Purpose-gedreven organisaties zijn sterker, hechter en creatiever. Neem contact met ons om de mogelijkheden te bespreken voor een Purpose Quest van jouw organisatie.

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl


“Mijn ontdekkingen waren onwerkelijk en vertrouwd tegelijk. Langzaam krijgt mijn purpose tastbare gestalte, dat wat ik in de wereld te zetten heb. Ik heb een werkend kompas om mijn leven op ware essentie in te kunnen richting.”

- Thijs Kreukels

“Juist voor mensen die al enige levenservaring en zelfreflectie hebben is dit traject een waardevolle investering. Het zoeken naar je purpose is een continue proces, dat pas echt waardevol wordt als je voelt dat je er zelf aan toe bent.”

- Reinout van Asbeck

“Ik heb 2 grote paradigma-shifts gehad die mijn leven fundamenteel hebben veranderd. De eerste was het daadwerkelijk voelen van volledige zelfliefde en de tweede dit traject. Namelijk te weten wie je ten diepste ben en wat je te doen hebt in het leven. Hoe dit leven in te richten wetende dat je met de juiste dingen bezig bent die bij je passen en goed zijn voor de wereld.”

- Jonathan Guyt

Purpose

Een purpose geeft antwoord op levensvragen

Leven en werken ‘vanuit purpose’ geeft zingeving en verrijking. Je zet als het ware je innerlijke kompas aan, waardoor het makkelijker wordt om bij jou passende keuzes te maken.

Een purpose is groot, soms zelfs majestueus, maar vooral veelomvattend. Als je iemand vraagt wat zijn of haar persoonlijke doel of roeping is, dan krijg je meestal een vaag en soms verwarrend antwoord. Veel vaker volgt er helemaal geen antwoord op deze grote levensvraag. Dat is niet zo gek. Het is voor de bewuste geest moeilijk in woorden te vatten, omdat we het hebben over zowel zijns- als doe-aspecten.

Vertrouwde bron

We hebben veel ervaring met het laten ontstaan van de ruimte die nodig is voor het vinden en formuleren van een persoonlijke purpose. Als gecertificeerde coaches volgen we de internationaal beproefde methode van Tim Kelley. We begeleiden je bij het leggen van contact met een Trusted Source; waardoor je antwoorden krijgt op de vraag ‘Waarom ben ik hier?’. Die vertrouwde bron wordt ook wel aangeduid als gids, ziel of intuïtie. Is de purpose eenmaal gevonden en geformuleerd, dan roept die een sterke emotionele en fysieke reactie op.

Een volledig uitgewerkte purpose bestaat uit vier delen;

 1. Essence. De essentie beschrijft de zijns-dimensie; dat wat je al bent, zonder dat je iets doet.
 2. Blessing. De zegening is de transformatie die jij anderen schenkt.
 3. Mission. De missie geeft aan hoe jij de wereld gaat veranderen. Voor welk waardevol, concreet project zet jij je je essentie en zegening in? 
 4. Message. De boodschap is de wijsheid die jij met anderen en de wereld – dringend – wilt delen.

Manifestatieplan

Zonder pragmatiek blijft het bij mooie woorden. We begeleiden je ook bij het maken van een manifestatieplan, waardoor je precies weet hoe je jouw purpose integreert in je leven en werk.

 

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen